CHMAJ GROUP | Projektowanie i optymalizacja logistyki
Tworzenie indywidualnych projektów logistycznych. Wzmacnianie efektywności posiadanych zasobów i istniejących procesów.
łukasz, chmaj, logistyka, biznes, efektywność, strategia, procesy, infrastruktura, organizacja, kadry, projektowanie, optymalizacja, logistyki, projekty, logistyczne, system, magazyn, centrum, dystrybucja, dostawy, łańcuchy, dostaw
219
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-219,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Projektowanie i optymalizacja logistyki

Projektowanie logistyczne polega na tworzeniu indywidualnych rozwiązań, dedykowanych firmie lub jej wybranym obszarom, takim jak sieć dystrybucji, centrum logistyczne lub magazyn, zapewniających najwyższy stopień efektywności, w stosunku do poniesionych nakładów finansowych.

Celem optymalizacji logistyki jest wzrost wydajności systemu. Jej istotą jest wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów, w sposób umożliwiający osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności. Rezultatem optymalizacji jest eliminacja strat w obszarze czasu i kosztów, poprzez doskonalenie działań i eliminację zbędnych procesów.
Projekty tworzone dla naszych klientów, odnoszą się zarówno do infrastruktury, jak i do procesów logistycznych. Ich celem jest kreowanie przemyślanych rozwiązań, w pełni odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

System logistyczny

Punktem wyjścia do projektowania logistyki firmy jest rzeczowa analiza strategii przedsiębiorstwa, określenie istotności logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej i określenie aspektu kosztowego.

Projektując system logistyczny:

 • Dostarczamy kompetentnego wsparcia w podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji magazynu/centrum dystrybucyjnego
 • Budujemy procesy i procedury oparte na maksymalnej efektywności
 • Koordynujemy działania związane z budowaniem zespołu logistycznego firmy
 • Identyfikujemy elementy systemu wymagające outsourcingu, na etapie jego projektowania
 • Zapewniamy wsparcie w zakresie tworzenia skutecznych rozwiązań logistycznych dla e-sklepu

Optymalizując istniejący system logistyczny:

 • Identyfikujemy obszary koniecznych usprawnień
 • Doskonalimy procesy w obszarze działu logistycznego i działów współpracujących
 • Formułujemy rekomendacje odnośnie uzasadnionych inwestycji
 • Dostarczamy wsparcia szkoleniowego, zapewniającego wysoki poziom kompetencji

Magazyn/Centrum dystrybucyjne

Projektowanie magazynu/centrum logistycznego, z uwagi na skalę nakładów inwestycyjnych i wysoki stopień skomplikowania projektu, wymaga rzetelnej oceny potrzeb i możliwości organizacji. Niewłaściwe dobrane powierzchnia i infrastruktura, zawyżają koszty inwestycji, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji.

W ramach usługi projektowania magazynu, na drodze ścisłej współpracy z klientem:

 • Określamy wielkość magazynu w oparciu o analizę bieżących danych, prognozowane przepływy i specyfikę działalności, w celu zapewnienia optymalnej powierzchni, ilości pól kompletacyjnych i operacyjnych oraz doków i frontów przeładunkowych
 • Tworzymy layout magazynu, gwarantujący maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej
 • Projektujemy rozmieszczenie stref magazynowych, układ regałów oraz ciągów komunikacyjnych
 • Dobieramy infrastrukturę statyczną i dynamiczną, w pełni odpowiadającą potrzebom i długoterminowym celom firmy
 • Rekomendujemy rozwiązania dotyczące składowania, transportu wewnętrznego i bezpieczeństwa
 • Analizujemy zasadność wykorzystania nowoczesnych technologii, automatyzujących procesy magazynowe

Optymalizując procesy i infrastrukturę magazynową, na drodze obserwacji uczestniczącej, wywiadów z menedżerami i pracownikami, bazując na danych audytowych:

 • Dostosowujemy sposób wykorzystania istniejących zasobów statycznych i dynamicznych do rzeczywistych potrzeb firmy
 • Badając przepływy wewnątrz magazynu, weryfikujemy poprawność rozmieszczenia poszczególnych towarów
 • Na podstawie poziomu ruchliwości poszczególnych pozycji inwentarzowych, udoskonalamy mapę ścieżek komunikacyjnych, rozmieszczenie pół kompletacyjnych i operacyjnych
 • Na podstawie pomiarów efektywności procesów, wskazujemy drogi ich doskonalenia
 • Dostarczamy wsparcia szkoleniowego, zapewniającego efektywne uczestnictwo pracowników w udoskonalanych procesach magazynowych

Łańcuchy dostaw

Wydajność, stopień elastyczności i koszty związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw, mają decydujący wpływ na pozycję konkurencyjną firm w większości branż. Skuteczne konkurowanie w tym obszarze wymaga wiedzy i doświadczenia, a także systemowego spojrzenia na organizację.

Projektując łańcuchy dostaw, koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z:

 • Ograniczeniem kosztów
 • Minimalizacją czasu obsługi zleceń
 • Tworzeniem efektywnej komunikacji z dostawcami
 • Zapewnieniem optymalnej rotacji towaru
 • Tworzeniem procesów elastycznie reagujących na zmiany wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Zapewnieniem terminowości dostaw
 • Zapewnieniem wsparcia działowi zakupów

Podejmowane przez nas działania optymalizujące w odniesieniu do łańcuchów dostaw, mają za zadanie:

 • Ograniczyć czasochłonność i koszty prowadzonych operacji
 • Usprawnić relacje z dostawcami
 • Identyfikować i zapewniać wymagania klienta wewnętrznego, uczestniczącego w procesie
 • Eliminować zjawisko pól niczyich, wpływających ujemnie na czaso – i kosztochłonność działań
 • Dostarczyć merytorycznej wiedzy na temat istniejących rozwiązań IT, umożliwiających sprawne zarządzanie łańcuchem