CHMAJ GROUP | Zarządzanie projektami
Kompleksowy nadzór menedżerski projektów logistycznych, gwarantujący realizację w ramach przyjętego kalendarza, budżetu i norm jakościowych.
łukasz, chmaj, logistyka, biznes, efektywność, strategia, procesy, infrastruktura, organizacja, kadry, zarządzanie, projektami, projekty, menedżer, nadzór, kompleksowy, logistyczny, logistyczne, projekty, minimalizacja, ryzyka, przygotowanie, ocena, negocjacje, terminarz, koordynacja
232
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-232,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Zarządzanie projektami

Projekty logistyczne, ze względu na duży stopień skomplikowania, a także wysokie koszty związane z ich realizacją, niejednokrotnie wymagają eksperckiego wsparcia z zewnątrz organizacji.

Umiejętne powiązanie projektu ze strukturą firmy, wymaga holistycznego, interdyscyplinarnego podejścia, pozwalającego w sposób istotny zminimalizować ryzyka związane z jego wdrożeniem.

W zależności od zakresu prowadzonego projektu, polegającego na:

 • Uruchomieniu nowego magazynu
 • Reorganizacji magazynu istniejącego
 • Płynnym przeniesieniu infrastruktury i procesów z dotychczasowego do nowopowstałego obiektu
 • Wdrożeniu automatyzacji

stosowana przez nas metodyka i narzędzia, pozwalają w pełni zrealizować cele projektowe, w określonym terminie i budżecie, przy zachowaniu założeń jakościowych właściwych dla projektu.

Do naszych zadań świadczonych w ramach obsługi projektu należą między innymi:

 • Realizacja kompleksowych działań związanych z zarządzaniem koncepcją magazynu
 • Przygotowanie list referencyjnych potencjalnych dostawców
 • Merytoryczna ocena złożonych ofert
 • Zarządzanie procesem wyboru oferty
 • Negocjacje cenowe i jakościowe z dostawcami odnośnie cen zakupu , obsługi wdrożeniowej , powdrożeniowej i serwisowej
 • Przygotowanie terminarza wprowadzenia zmian
 • Odbiory od dostawców w imieniu klienta
 • Koordynacja działań wdrożeniowych we współpracy z generalnym wykonawcą
 • Raportowanie Zarządowi o postępach i stopniu zaawansowania projektu
 • Optymalizacja procesów poprzedzona audytem procesowym
 • Rekomendacje odnośnie wymaganych parametrów systemu IT
 • Przygotowanie pracowników logistyki i działów współpracujących, do realizacji zadań w ramach nowej struktury i zoptymalizowanych procesów